• Osnovna šola Šenčur

Firma Elektro lift storitve, servis Marko Zaplotnik s.p., posluje od leta 1992. Trenutno imamo zaposlenih 10 delavcev.

Podjetje se ukvarja z izdelavo in servisiranjem dvigal za prevoz oseb in tovora v ustanovah podjetjih in zasebnih investitorjih na celotnem območju Gorenjske in Ljubljane. Z izposojo avtodvigala višine 15 m. Z elektroinštalacijami vseh vrst in električnimi meritvami pa smo prisotni po celi Sloveniji kot pogodbeni vzdrževalci ali izvajalci na objektih v podjetjih, ustanovah in zasebnikih. Kot koncesionarji za gradnjo in vzdrževanje javne razsvetljave,izobešanje transparentov in reklamnih tabel na celotnem območju Občine Tržič. Z gradnjo in vzdrževanjem javne razsvetljave pa smo prisotni tudi po drugih krajih Slovenije.